Symbolika šperků

Symbol srdce

  • Láska je to nejcennější, co v životě máme.
  • Dejte najevo svou lásku vašemu blízkému.
  • ⁠Jednoduchý a jasný symbol lásky a přátelství.
  • Symbolizuje též lidskost, odvahu, sebeobětování či bojovnost.
  • ⁠Nejrozšířenější varianta rudého srdce vychází z křesťanství a úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu – to je symbolem Boží lásky k člověku.

Symbol kříž

  • Nejznámější a nejpoužívanější symbol napříč dějinami lidstva.
  • Je znamením, označením, křižovatkou, setkáním, prolnutím dvou různých proudů a v neposlední řadě mučícím nástrojem.
  • Symbol víry: Kříž byl pozdvižen a zvěčněn díky událostem na Kalvárii a vykupitelským činem Ježíše Krista, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním přinesl lidem spásu.