❤️ Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás Po-Ne, 8:00-22:00 ❤️

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů (u nás speciální prodloužení na 90 dnů) ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Tomáš Mýl, BEALIO, IČO: 88711978, DIČ: CZ8801193555 se sídlem Slepá 647, Chýně 253 03 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 . Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):
Ke stažení ZDE.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresa pro vrácení zboží:
Tomáš Mýl, BEALIO
Slepá 647
Chýně
253 03

Případně pobočka Zásilkovny:
Tomáš Mýl, BEALIO
VM DEPO
K Vypichu 468
Rudná
252 16

Kontaktní údaje:
E-shop: www.bealio.cz
E-mail: info@bealio.cz

Telefon: +420 777 036 707

Předloha:
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum objednání/datum obdržení:
Číslo objednávky:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo účtu pro vrácení platby:
Podpis spotřebitele:
Datum: